پشم سنگ آنامیس |عایق صوتی حرارتی
شرکت پشم سنگ تهران، تولید و خرید و فروش انواع عایق های صوتی و حرارتی پشم سنگ با قیمت مناسب 09106965612

انواع عایق کاری در ساختمان

انواع عایق کاری در ساختمان : بطور کلی از لحاظ ساختاری دو مدل عایق کاری وجود دارد : 1- عایق هایی که در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می شوند.
2- عایق هایی که حرارت را باز می تابند.پشت این عایق ها باید حدود 20 میلی متر فاصله هوایی تعبیه شود.

عایق کاری در ساختمان

انواع عایق کاری در ساختمان
انواع عایق کاری در ساختمان

در عایق کاری در ساختمان با دو مفهوم مواجه هستیم یک اینکه عایق ها چگونه ارزیابی می شوند و دوم اینکه در کجاهای ساختما باید عایق کاری انجام شود.

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

فاکتور مهم در انتخاب عایق ها ، میزان مقاومت حرارتی آن هاست.هر قدر n مقاومت بالاتر باشد ، عایق حرارت را کمتراز خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد ، پس به جاي ضخامت عایق ها ،باید مقاومت حراتی آن ها با هم مقایسه شوند.
عایق هاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنهادر قیمت و محل کاربرد است.

چه جاهایی باید عایق کاري شوند؟

– سقف ها : با عایق کاري سقف مصرف انرژي براي گرمایش و سرمایش ساختمان حداقل 35% تا 45% کاهش می یابد.
– دیوار هاي خارجی : مصرف انرژي براي گرمایش و سرمایش ساختمان را دست کم حدود 15% کاهش می دهد.
– کف : مصرف انرژي در زمستان را 5% کاهش می دهد.
– لوله هاي آبگرم : براي عایق کاري لوله هاي آبگرم می توان از عایق هاي پتویی یا عایق هایی که به طور ویژه براي لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد.
سقف و کف ساختمان هاي موجود را می توان به راحتی عایق نمود.
بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختمانهایی که ساخته می شوند باید به اندازه کافی عایق کاري شوند. میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است.

Share

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09106965612